Iskra en de Belastingdienst

De Belastingdienst faciliteert Iskra en Iskra publiceert informatie over de organisatie

Belastingdienst

Stichting Iskra is door de Belastingdienst vrijgesteld van het voeren van een BTW administratie.
De stichting is ook aangemerkt als  ANBI-organisatie. ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling. Omdat Iskra een non-profit organisatie is voor kunst en cultuur wordt Iskra ook aan gemerkt als 'culturele ANBI'. Deze titels worden vastgesteld door de Belastingdienst en beheerd door Stichting Geef Gratis.
De Belastingdienst geeft schenkers aantrekkelijk belastingvoordeel en Iskra hoeft over hetgeen de stichting als legataris of erfgenaam verkrijgt geen belasting te betalen.

Belastingvoordelen

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:
Iskra betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
Schenkers aan Iskra mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de schenker en Iskra de gift vastleggen in een overeenkomst.
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor schenkers aan culturele ANBI’s zoals Iskra, een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Voor persoonlijk advies over schenkingen, kunt u via info@iskra.nl contact opnemen met onze penningmeester, de heer J.J.J. Scheerman.

Verplichte informatie

Vanaf 1 januari 2014 publiceert Iskra op verzoek van de Belastingdienst de volgende gegevens:

de naam van de instelling

Stichting Iskra, ook handelend onder de namen IskraPodium, Iskra, IskraPodium Castricum.

het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)

816370126

het postadres van de instelling

Esdoornlaan 15, 1901SC Castricum (bezoek na telefonische afspraak)

een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI

Bevorderen van activiteiten in de regio Castricum op het gebied van
beeldende kunst, literatuur en podiumkunsten, waaronder dans, theater en
muziek, waarbij speciale aandacht uit gaat naar jazz, klassiek en wereldmuziek.
Het creëren van een regionaal podium voor deze activiteiten door jonge
professionele kunstenaars; in principe niet ouder dan circa 30 jaar en aan het
begin van hun loopbaan.
Het onder de aandacht brengen van deze activiteiten en het publiek enthousiast
maken hiervoor.
Het verrichten van alle verdere handelingen welke hiermee in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

de hoofdlijnen van het beleidsplan

klik hier voor het beleidsplan

de namen en functies van de bestuurders

Inge Gassman - secretaris/algemene zaken
Louise de Haas - programmeur
Nico Scheerman - penningmeester
Ruud van Gorkom - voorzitter.

het beloningsbeleid

Iskra heeft geen betaalde werknemers. Alle functies, ook bestuursfuncties worden onbetaald door vrijwilligers verricht.

een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

klik hier voor het inhoudelijke verslag

een financiele verantwoording

klik hier voor het financieel verslag.