Iskra is een culturele ANBI

Stichting Iskra is een Algemeen Nut Beogende Instelling

U wilt Iskra steunen?

Misschien bent u al Vriend van Iskra en maakt u jaarlijks of maandelijks een bedrag over aan Stichting Iskra of bent u van plan om dat te gaan doen. Dat is zeer welkom en helpt ons bij het organiseren van top-concerten. Maar er zijn meer mogelijkheden om Iskra financieel te steunen.
Voor persoonlijk advies over schenkingen, kunt u via info@iskra.nl contact opnemen met onze penningmeester, de heer J.J.J. Scheerman.

Legaat of erfgenaam

U kunt in uw testament bepalen dat u Iskra geld of goederen nalaat of dat u Iskra tot (mede) erfgenaam benoemd. In het eerste geval maakt u een zogenaamd legaat. In uw testament neemt u op dat u Iskra een bepaald geldbedrag of en bepaald goed nalaat. Ook als u een echtgenoot of partner volgens geregistreerd partnerschap of kinderen heeft, kunt u een dergelijk legaat maken. U benoemt Iskra tot legataris. Wanneer u geen (directe) familie heeft, kunt u Iskra tot erfgenaam benoemen, al of niet gezamenlijk met andere goede doelen.

Notaris

Wanneer u wilt doneren bij testament, kunt u voor het maken van een testament laten maken door uw notaris. Een notaris kan u adviseren en helpen bij uw specifiek wensen voor het bestemmen van een legaat of erfdeel aan Iskra.

Belastingdienst 

Stichting Iskra is door de Belastingdienst vrijgesteld van het voeren van een BTW administratie.

De stichting is ook aangemerkt als ANBI-organisatie. De Belastingdienst geeft schenkers aantrekkelijk belastingvoordeel. Iskra hoeft over hetgeen de stichting als legataris of erfgenaam verkrijgt geen belasting te betalen.
Meer informatie over Stichting Iskra en de Belastingdienst, klik dan hier.