Over Iskra

Nieuwe koers Iskra?

Afname van het publieksbereik, vaak omdat er in de omgeving gratis of bijna gratis evenementen  worden georganiseerd  en de kosten van het organiseren van concerten zijn daarbij belangrijke overwegingen. Iskra maakt daarom een pas op de plaats.

Artiesten zoals Benjamin Herman, Ella van Poucke, Morris Kliphuis, Maite Hontelé, Nynke Laverman, Rembrandt Frerichs , Maria Milstein, Ruben Hein en Dana Zemtsov zijn rijzende sterren die allemaal op het Iskra podium stonden. Het Castricumse publiek heeft dat keer op keer gewaardeerd. Professionele jonge musici werken hard. Het zijn overwegend ondernemende zzp-ers. Iskra kan en wil zulke grote artiesten niet voor niets of voor heel weinig boeken. Kwaliteit heeft een prijs! De gemeente Castricum waardeert al jaren onze initiatieven en inspanningen met subsidie. Dit is echter niet toereikend om de kosten van de organisatie van 10 concerten per jaar te dekken. De gemeente merkte al op dat gezien de constant hoge kwaliteit, de entreeprijzen voor de Iskraconcerten hoger zouden moeten zijn en ook Iskra wil de musici een reële gage bieden. Zowel publiek als gemeente hebben onze inspanningen van de afgelopen 12 jaar dus duidelijk zeer gewaardeerd, echter het publieksbereik nam gestaag af ondanks de blijvend hoge kwaliteit van de Monumentconcerten en Iskra Jazzclub. Moet Iskra dan stoppen zoals Castricumse initiatieven Vucas en Plusactiviteiten? Iskra maakt komend jaar een pas op de plaats door geen volledig concertseizoen te programmeren. Concerten zullen op projectbasis worden georganiseerd. Daarna wordt bezien hoe verder te gaan. Iskra staat open voor suggesties, uitgaande van de originele doelstelling, concerten door jonge professionele musici voor het Castricumse publiek. In ieder geval sluit Iskra 2015 feestelijk af met twee concerten: Iskra Jazzclub ontvangt Frans von Chossy met band op 12 december in het Oude Raadhuis. Een Monumentconcert van Lavinia Meijer op zondagmiddag 8 november in de Dorpskerk.

Het begin

In het voorjaar van 2003 hebben Hetty Kienhuis, Louise de Haas, Wim de Goede en Ruud van Gorkom, vier enthousiaste Castricummers de Stichting Iskra opgericht. Al een tijd liepen zij rond met ideeën over het stimuleren van de belangstelling voor en deelname aan kunst en cultuur van de inwoners van de gemeente Castricum en omgeving. Directe aanleiding was de organisatie van het buitengewoon succesvolle Hongaars Cultureel Festival in april en mei 2003.
Het woord iskra is geen afkorting zoals bijvoorbeeld SAAB, maar betekent vonk, in veel Oost-Europese talen. Stichting Iskra wil een vonk zijn aan het begin van de muzikale loopbaan van professioneel muziektalent.

Het bestuur van de Stichting Iskra bestaat momenteel uit:
Inge Gassman - secretaris/algemene zaken
Louise de Haas - programmeur
Nico Scheerman - penningmeester
Ruud van Gorkom - voorzitter.

De stichting treedt ook naar buiten onder de namen 'Iskra' en 'IskraPodium' of 'IskraPodium Castricum'.

Doelstelling

Het doel van de Stichting Iskra is het initiëren, promoten, faciliteren en organiseren van culturele activiteiten binnen de gemeente Castricum en de regio daar omheen.

Iskra richt zich op het gebied van de podiumkunsten: jazz, klassieke muziek en wereldmuziek, theater en dans. In het bijzonder wil zij jong talent (in opleiding) een podium bieden, aangezien podiumervaring voor hen noodzakelijk, maar moeilijk te krijgen is. Motto van JazzMania Bigbandleider Peter Guidi: Support Live Musicians; Listen to Live Music! en Liever Live!. Zie ook ons beleidsplan.

Locaties

Iskra beschikt niet over eigen podia, noch over een eigen concertvleugel maar organiseert het eerstvolgende concert in Theater Koningsduyn.. Samen met Restaurant 't Eethuysje biedt Iskra vaak een interessant arrangement aan om muzikaal en culinair te genieten.

Jongeren

Iskra richt zich bovendien op het interesseren en enthousiasmeren van een breed publiek in de gemeente Castricum en omgeving waarbij de aandacht in het bijzonder uitgaat naar jongeren. Met name voor jazz, klassiek en wereldmuziek is het nodig dat het publiek zich verjongt. Enthousiaste jongeren zijn immers het publiek van de toekomst.

Wat heeft Iskra u te bieden?

Iskra organiseert concerten Iskra streeft ernaar jaarlijks een of meer concerten te organiseren. Voor jazz en klassiek richt Iskra zich op solo-artiesten, ensembles en bands in uiteenlopende samenstelling van zeer getalenteerde jonge professionele musici die aan het begin staan van een muziekcarrière. Dat kan ook wereldmuziek uit allerlei landen zijn: Balkan, Klezmer, Flamenco, Fado, Argentijns tango of een Russisch koor. Vanzelfsprekend staan kwaliteit, topniveau en afwisseling hierbij voorop. In een tijdperk van ingeblikte muziek ondersteunt Iskra van harte de uitvoering van live muziek door echte muzikanten. Kortom: Iskra Supports Live Music!

Wat kunt u Iskra bieden?

Stichting Iskra zet zich in voor continuering van zijn concerten. Aanvullend op de inkomsten uit kaartverkoop verleend de gemeente Castricum jaarlijks een subsidie.
Misschien maakt u als Vriend jaarlijks of maandelijks een bedrag over aan Stichting Iskra of bent u van plan om dat te gaan doen. Deze giften zijn zeer welkom, maar er zijn fiscaal interessante mogelijkheden om Iskra financieel te steunen. Dat komt doordat Iskra een 'Culturele ANBI' is. Wilt u meer algemene informatie hebben over financiele steun aan Stichting Iskra, klik dan op het ANB-logo.Meer informatie over Stichting Iskra en de Belastingdienst, klik dan hier.

Publiciteit

Komende Iskra activiteiten worden beschreven op de pagina Concerten. Eerdere concerten kunt u over enige tijd terugvinden op onze Facebookpagina. Daarnaast is Iskra actief in publiciteit naar de lokale en regionale media en waar nodig in speciale doelgroep-bladen. Persberichten met foto's, flyers en affiches, alsmede email-nieuwsberichten zorgen voor een ruime publieke aandacht.

Concert of optreden in Castricum?

Voor samenwerking, suggesties en verzoeken staat Iskra steeds open. Iskra moedigt jonge solisten, ensembles en bands op bovengenoemde gebieden aan om zich aan te melden voor concert of optreden. Ga naar de Contactpagina en stuur ons uw programmavoorstel met cv, (conservatorium) opleiding, aanbevelingen, verwijzing naar eerdere concerten, foto's en cd's.

Huisconcert

Een huisconcert door Iskra-artiesten? Een exclusief Iskra-concert voor uw zakelijke relaties? Wij kunnen maatwerk leveren. Ga naar de Contactpagina en stuur ons informatie over uw wensen, uw budget en wij nemen contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Samenwerking

Stichting Iskra streeft samenwerking na met (culturele) organisaties in de regio. Iskra heeft de volle medewerking toegezegd aan het cultuurplatform, dat in de gemeente Castricum gaat functioneren. Maar samenwerking kan ook op ad-hoc basis plaatsvinden. Iskra zoekt ook samenwerking met individuele personen die hun kennis en ervaring op cultureel en organisatorisch gebied ter beschikking willen stellen.